Đăng bởi Để lại phản hồi

THẤY GÌ QUA MỘT BỨC ẢNH

👉1. Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp cuộc sống ở bên ngoài.

👉2. Có vừa đủ tiền , vừa đủ kiến thức, mới thấy toàn bộ giá trị đẹp đẽ của thế giới và sẽ cảm thấy hạnh phúc , vững vàng trên đường đời.

👉3. Chỉ có kiến thức thôi, mà không có tiền , thì chỉ nhìn được 1 phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài.

👉4. Có quá nhiều tiền, mà không có kiến thức, cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi họ chịu cúi xuống thôi.

Nguồn Sưu tầm

http://tructhu.vn/truc-thu-cho-tam-hon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.