Trúc Thư bài báo

     Có những bài viết, bài báo rất hay, rất có giá trị, chúng ta đọc được đâu đó, nhưng rồi một lúc nào đó cần tìm lại để tra cứu vì ta gặp phải vấn đề tương tự như vậy trong thực tế, ta không nhớ và không biết cần tìm ở đâu.

     Trúc Thư bài báo là nơi sưu tầm, lưu giữ các bài báo hay, có ích trên các trang mạng, tạp chí, để sau mỗi bài viết của tác giả, người đọc suy ngẫm, sử dụng những kiến thức có được phục vụ cho đời sống của chính mình.