Tóm tắt giới thiệu sách hay

Có rất nhiều người trong chúng ta biết rõ việc đọc sách rất có ích, nhưng lại không thể đọc hết một quyển sách, hoặc bạn mua về đó nhưng rồi vứt một xó không đọc nổi. Có thể vì 3 lý do:

  • Bạn đọc mà không hiểu, đọc mấy trang là buồn ngủ
  • Đó là chủ đề bạn không cần đến, chưa quan tâm đến.
  • Tác giả viết dở quá, lan man đọc không có ích lợi gì

Bằng việc đọc trước và tóm tắt giới thiệu nội dung khái quát và ích lợi bạn có được sau khi đọc những quyển sách hay, có ích được giới thiệu trong Blog Trúc Thư. Tóm tắt, giới thiệu sách hay của Trúc Thư sẽ là đôi mắt chọn lọc giúp bạn những quyển sách giá trị, đáng đọc, tiết kiệm thời gian tiền bạc cho bạn mỗi khi phân vân không biết nên đọc quyển sách nào