Giá trị cốt lõi từ sách – trích đoạn cốt lõi bỏ túi

Mỗi quyển sách có giá trị giống như một bài học của người thầy truyền đạt lại cho học trò, như di sản cha mẹ để lại cho con cái. Những quyển sách giá trị chính là tổng hợp những đúc kết từ những trải nghiệm, kiến thức của thế hệ đi trước truyền đạt lại cho thế hệ sau.

Việc đọc xong một quyển sách giá trị sẽ có ý nghĩa hơn và không lãng phí nếu bạn tóm tắt lại và tự rút ra cho mình những điều cần ghi nhớ, cần áp dụng vào trong cuộc sống, để khi bạn gặp những tình huống cần áp dụng bạn sẽ dùng nó để tra cứu, đọc lại và sáng tạo áp dụng theo cách của chính bạn để khiến bạn thành công và hạnh phúc hơn.

Những giá trị đó sẽ được tóm tắt chắt lọc cô đọng nhất trong một trang giấy “Giá trị cốt lõi từ sách” giúp bạn mang theo bên mình hoặc lưu lại làm cẩm nang ứng dụng trong đời sống.